H.H.第三世多杰羌佛書法-聖 H.H. Dorje Chang Buddha III- Calligraphy The Chinese character “sheng,” which means “holy.”

學識為書之棟樑,書之基石;德為書之格調,書之神韻,故書法必具雙胞學體。 多杰羌佛 第三世雲高益西諾布頂聖如來的書法,脫俗無華,格高境妙。時而龍蛇走筆,轉;;或樸拙率真,孩心無執。脫盡輕鮮煙火之氣,收斂內含,俗 染浮雜已然蕩盡!正是『天質自然,韻達性海,故柔中見剛,華而清奇。』

《57爆新聞》曾復活又預言圓寂 因海和尚金剛不壞身之謎

長老是“解脫大手印合修大悲勝海紅觀音”的大成就者,他圓寂前與圓寂後的聖蹟,已徹底證明打破了佛史的固有圓寂紀錄,而長老的一切史無前聖、不可思議的驚世聖蹟,是來源於十方諸佛的共法,是從南無 第三世多杰羌佛 處所學,受羌佛境行灌頂和頂級無上的佛降甘露灌頂所證到的成就……

因海長老只做一件事-聯合國際世界佛教總部公告(公告字第20170105號)

長老的一切史無前聖、不可思議的驚世聖蹟,是來源於十方諸佛的共法,是從南無 第三世多杰羌佛 處所學,受羌佛境行灌頂和頂級無上的佛降甘露灌頂所證到的成就,他告訴旺扎上尊說:“若求正法得高峰,隨我直拜佛陀宗”,明示了他的法源來源於南無 第三世多杰羌佛 。

佛史上傳聞的「勝義火供大法」 洛杉磯聖蹟寺舉行

火供法是佛教的大法,尤其是藏傳佛教特別重視火供,在西藏、印度等地,連老百姓幾乎都耳熟能詳的息災、免難、除障、增福的著名大法。這部佛法,又名「勝義火壇護摩法」,但是往往上百年,難有一場真正的「勝義火供護摩法」,而人們參加的恰恰都是常規火供法。「勝義火供護摩法」與常規火供所產生的加持力是天地差別。一步與萬里之遙。